login: guciu
Password:
login from:
You have no new mail.
[22:43] guciu@beton ~:$ vim /var/www
..::beton::.. glider
# Pchani po szynach terrorem,sami budowa-#
# liśmy terror,biorąc za sens życia łomo-#
# tanie cudzych serc i cudze cierpienie. #