login: guciu
Password:
login from:
You have no new mail.
[03:07] guciu@beton ~:$ vim /var/www
..::beton::.. glider
# Senne koszmary preferują rzeczy - #
# wistość, zacierając granicę mię - #
# dzy jawą, maligną i stanem obłędu #